Vi har knapt 3.500 kursister og 200 ansatte.

Vestegnen HF & VUC dækker kommunerne på Vestegnen bortset fra Hvidovre Kommune. Vi er optaget af at medvirke til, at alle unge på Vestegnen får en ungdomsuddannelse og mange en videregående uddannelse. Vi har et stærkt netværk og samarbejde med organisationer og institutioner i området, ligesom vi er opsøgende i forhold til erhvervslivet.

Vestegnen HF & VUC, Rødovre afd.

Tag et kig indenfor hos Vestegnen HF & VUC i Rødovre

Vestegnen HF & VUC er Vestegnens voksenuddannelsescenter – en selvejende institution under staten. Vi har til huse i Albertslund og Rødovre og tilbyder fleksibel voksenundervisning inden for følgende uddannelsesområder:

  • Almen voksenuddannelse – AVU
  • Højere forberedelseseksamen – HF
  • Gymnasial supplering – GS
  • Forberedende voksenundervisning – FVU
  • Ordblindeundervisning – OBU

Kontakt:

Egegårdsvej 79
2610 Rødovre
Tlf: 45 11 42 51
http://www.vestegnenhfvuc.dk/

Relaterede eksempler