Vi har knapt 3.500 kursister og 200 ansatte.

Vestegnen HF & VUC dækker kommunerne på Vestegnen bortset fra Hvidovre Kommune. Vi er optaget af at medvirke til, at alle unge på Vestegnen får en ungdomsuddannelse og mange en videregående uddannelse. Vi har et stærkt netværk og samarbejde med organisationer og institutioner i området, ligesom vi er opsøgende i forhold til erhvervslivet.

Vestegnen HF&VUC

Tag et kig indenfor hos Vestegnen HF&VUC

Vestegnen HF & VUC er Vestegnens voksenuddannelsescenter – en selvejende institution under staten. Vi har til huse i Albertslund og Rødovre og tilbyder fleksibel voksenundervisning inden for følgende uddannelsesområder:

Almen voksenuddannelse – AVU
Højere forberedelseseksamen – HF
Gymnasial supplering – GS
Forberedende voksenundervisning – FVU
Ordblindeundervisning – OBU

Kontakt:

Gymnasievej 10
2620 Albertslund
Tlf: 45 11 42 50
http://www.vestegnenhfvuc.dk/

Relaterede eksempler